Η ασπρόμαυρη φωτογραφία επανέρχεται

Το Shop & Retail δημοσίευσε μια next day φωτογράφηση γάμου, με ασπρόμαυρες φωτογραφίες, η οποία δίνει την τάση που θα ακολουθήσει μέσα στο 2019. Μια τάση που ολοένα και περισσότεροι φωτογράφοι γάμου επιλέγουν, καθώς δημιουργεί γλυκά συναισθήματα, φέρνοντας στο μυαλό μας εικόνες από άλλες εποχές. Αυτές των γιαγιάδων και των παπούδων μας. Η φωτογράφηση έγινε στο Σούνιο με τον Γιώργο και τη Δήμητρα.

ασπόμαυρες φωτογραφίες γάμου ασπόμαυρη φωτογράφηση γάμου

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *