Διάφανα κουτιά

διάφανα κουτιά

Μπορεί τη συσκευασία να τη θεωρούσαν πολυτέλεια παλαιότερα και να τυλίγανε τα προϊόντα σε χαρτί, ωστόσο στις μέρες μας είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την προώθηση ενός προϊόντος. Τα διάφανα κουτιά αποτελούν το μοναδικό τρόπο που ο πελάτης έρχεται σε άμεση επαφή με το προϊόν, οπότε τον επηρεάζουν και σε πολύ μεγάλο βαθμό.

Μια ιδιαίτερη και πρωτότυπη συσκευασία που αποτελείται από διάφανα κουτιά, διαμορφώνει την εικόνα του προϊόντος για τον υποψήφιο αγοραστή, καθώς προβάλλει στοιχεία που κάνουν το προϊόν στόχο. Η διευκόλυνση της μεταφοράς, η προστασία του από τις φθορές, η αποφυγή της παραποίησής του και φυσικά η προώθησή του μπορεί να αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα ενός προϊόντος συσκευασμένο με αυτό τον τρόπο.